Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 19.02.2014 roku o godz.l0:15 w Sądzie Rejonowym w Bochni sala nr 20 odbędzie się:

                                                                DRUGA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Borek gm. Rzezawa, składającej się z działki nr 905 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym oraz działek niezabudowanych nr 47/1, 1018,1072,1125 . Łączna powierzchnia działek wynosi 3,50 ha. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 697.600,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 465.066,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.kwotę 69.760,00 zł w gotówce najpóźniej w przeddzień licytacji

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artukule

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni ul.Sądecka 1 A.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie  służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież Kancelaria Komornicza 32-700 Bochnia ul. Sądecka la tel.: 14 6123734 fax.: 14 6123734; mail: bochnia@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/120767

Numer oferty: L/21/N/02/14
Region: małopolskie
Cena: 465.066,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka