Opis

Komornik Sądowy Biskupiec przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Joanna Szulgacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-06-2015r. o godz. 12:00 w Sąd Rejonowy Mrągowo Siedziba Biskupiec, 11-300 Biskupiec, ul.Sądowa 8 w sali nr 16 odbędzie się druga licytacja UDZIAŁU 1/2 nieruchomości

stanowiącej NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, działki : 25- pow.2,03 ha, 232- o pow.1,50 ha działka zabudowana budynkiem mieszkalnym / o pow. 154,78 m2/oraz budynkiem gospodarczym / o pow.86,41 m2/., 339 o pow.0,03 ha. OBSZAR 3,5600 ha położonej: 11-300 BISKUPIEC, BORKI WIELKIE, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Biskupcu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW. 

Suma oszacowania wynosi 206 760,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 137 840,00zŁ Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 676,00zł.

Rękojmia powinna być złożona wpłatą na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Szczytnie O. w Biskupcu 88 8838 1031 2006 0315 2318 0001.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w V ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ CYWILNY

11-300 Biskupiec, ul.Sądowa 8 pok. 10 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w  Mrągowie Joanna Szulgacz Kancelaria Komornicza ARMII KRAJOWEJ 7/4, 11-300 Biskupiec.

 

 

Numer oferty: L/110/N/05/15
Region: opolskie
Cena: 137.840,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka