Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Chynek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2016 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, pokój sala nr 16, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej  Borowa gmina Długołęka, 55-093 Długołęka.

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa, działka nr 148/1 o pow. 0,7136 ha , w kształcie trapezu, położona jest w płaskim terenie. Na działce występują gleby o klasach bonitacyjnych RV i PsV; typy gleb: bielicowe i pseudobielicowe. Dostęp do działki możliwy z gruntowej drogi publicznej (działki 123) od strony zachodniej. Działka niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, porośnięta młodym drzewostanem - samosiejkami w wieku do 10 lat. Nad terenem działki przebiega linia średniego napięcia. Przeznaczenie nieruchomości w MPZG RP 1 - tereny gruntów rolnych W/g Studium UiKZP Gminy Długołęka teren, na którym znajduje się działka położony jest w obszarze oznaczonym jako: MN 1 - Tereny funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Suma oszacowania wynosi 198 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 148 575,00 zł.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/280135 oraz w zał. pliku

Numer oferty: L/18/N/02/16
Region: dolnośląskie
Cena: 148.575,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka