Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-07-2014 roku o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim mającego siedzibę przy pl. Niepodległości 31 w sali nr 24 w Nowym Tomyślu, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:

nieruchomość gruntowa o regularnym kształcie prostokąta- działka nr 35/3 o pow. 0,0976 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym w budowie, posiada dostęp do drogi publicznej nieutwardzonej , działka jest częściowo uzbrojona - do nieruchomości doprowadzona jest energia elektryczna i woda, istnieje możliwość przyłączenia się do sieci gazowej, budynek mieszkalny w budowie-dwukondygnacyjny - parter z poddaszem użytkowym mieszkalnym, jest ocieplony i otynkowany, Powierzchnia zabudowy Pz = 116,41 m2,Powierzchnia użytkowa Pu = 143,35 ml, Kubatura netto K=407,88 m3 PARTER: pokój dzienny z jadalnią, pokój, kuchnia, łazienka, holi, wiatrołap, pomieszczenie gospodarcze, PODDASZE UŻYTKOWE: dwa pokoje, sypialnia, łazienka, korytarz, garderoba.

położonej: 64-300 Nowy Tomyśl, Borują Nowa, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Tomyślu prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi:253.300,00 zł, cena wywołania wynosi: 189 975,00 zł i jest równa 3/4 sumy oszacowania Rękojmia: 25 330,00 zł 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowym Tomyślu 11 1090 1388 0000 0001 0400 4682 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, niebędą uwzględnione w dalszym toku egzekucji. 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Jacek Dauter,ul. Poznańska 13, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 4423744 e-mail nowy.tomysl@komornik.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/147203

 

 

Numer oferty: L/27/N/06/14
Region: wielkopolskie
Cena: 189.975,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka