Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza Cieszynie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24.04.2014 r o god 9:00 w sali nr 101 Sądu Rejonowego w Cieszynie odbędzie się

                                                       DRUGA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Brenna, przy ul. Brzegowej posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale  Ksiąg  Wieczystych  Sądu  Rejonowego  w  Cieszyn.  Jest  to  nieruchomość  obejmująca  działki gruntu nr 431/7 i 431/8 o łącznej powierzchni 1666 m2. Nieruchomość posiada regularny kształt zbliżony do trapezu o ukształtowaniu terenu płaskim. W odległości około 80 m od granicy działki przepływa rzeka Brennica.

Na nieruchomości stoi budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący z garażem dwustanowiskowo-parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 283,18m2. Powierzchnia garażu wynosi 41,69m2. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, której, budowę rozpoczęto w roku 2006. Na dzień oględzin budynek nie został oddany do użytkowania, n nadano numeru porządkowego. Budynek wymaga jedynie przeprowadzenia drobnych prac wykończeniowych. Zgodnie z planem miejscowym nieruchomość położona w jednostce strukturalnej 3.ME. 148 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 864.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 576.000,00 zł. Rękojmia wynosi: 86.400,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie Sądu Rejonowego w Cieszynie rękojmię wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej przed dniem licytacji w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu : Bank Gospodarstwa Krajowego Filia w Bielsku - Białej nr 14 1130 1091 7003 9085 3000 0369.

Rękojmię można również złożyć w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnien właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie Kancelarią Komornika - tel. (033) 858-37-47. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu ' Kancelarii Komornika.       

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzec/nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniósł  powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i używały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.                                  

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu/własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 1 (cieszyn3@komomik.pl) 33 858 37 47 www.komornikcieszyn.pl FAX 33 854 75 83.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/123109

 

Numer oferty: L/74/N/02/14
Region: śląskie
Cena: 576.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka