Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Puławach   Tomasz   Piłat   Kancelaria Komornicza w Puławach   podaje   do   publicznej   wiadomości, że na podstawie art. 953 i 955 kpc, w dniu 2014-12-30 o godz 0:15 w sali nr 11, w budynku Sądu Rejonowego w Puławach przy Al. Partyzantów 6A odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Bronicach gm. Nałęczów, stanowiącej działki gruntu rolnego o numerach ewidencyjnych   18/1 o pow. 1,12 ha. 18/2 o pow. 2,80 ha i 146/6 o pow. 1,42 ha - łączna powierzchnia - 5.34 ha. z czego działki 18/1 i 146/6 są niezabudowane i użytkowane rolniczo, natomiast działka 146/6 na powierzchni 1900 m.kw. stanowi las z drzewostanem liściastym, a w pozostałej części leszczyną częściowo wyciętą z odroślami, bez wartości użytkowej, dojazd do działek odbywa się drogą asfaltową i wydzieloną częścią dojazdową, posiadającej księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Puławach.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi: 156.120,00 zł. Cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi: 117.090,00 zł. Rękojmia stanowi jedną dziesiątą sumy oszacowania i wynosi:! 5.612,00 zł. odpowiednio w  tym:

Suma oszacowania nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 18/1 wynosi: 33.006,00 zł. Cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi: 24.754,50 zł. Rękojmia stanowi jedną dziesiątą sumy oszacowania i wynosi: 3.300,60 zł.

Suma oszacowania nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 18/2 wynosi: 82.516,00 zł. Cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi: 61.887,00 zl. Rękojmia stanowi jedną dziesiątą sumy oszacowania i wynosi: 8.251,60 zl.

Suma oszacowania nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 146/6 wynosi: 40.598,00 zl. Cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi: 30.448,50 zl. Rękojmia stanowi jedną dziesiątą sumy oszacowania i wynosi: 4.059,80 zl.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię przelewem na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział I Puławy 17102032190000900200119826, w gotówce bezpośrednio w kancelarii komornika czynnej codziennie w godz. 7.30 - 15.30, lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych \vedlug prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się aktach egzekucyjnych złożonych w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Puławach.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Tomasz Piłat 24-100 Puławy, ul. Piaskowa 3A/10   Tel./fax: 81 - 888 59 70,  81 - 565 16 16  tel.: 81 528 03 93 mail: lublin.pilat@komornik.pl

Numer oferty: L/71/N/11/14
Region: lubelskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka