Opis

                      PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie

Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

przygotowuje do PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na sprzedaż praw do nieruchomości zabudowanej położonej w  Brzegu  przy ul. Staromiejskiej 13, na które składają się:

 prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 744 m2

 prawo własności budynku o powierzchni  1 953,37 m2

Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta nr OP1B/00019954/0. prowadzona przez Sąd Rejonowy    w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

 

 Powyższy wykaz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Zapraszamy do zapoznania się z nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży na stronie www.pkobp.pl/nieruchomosci

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości oraz do składania ofert i negocjacji warunków sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel.32 357 50  60, kom. 608 553 487 w godzinach 9.00-15.00.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

 załączniki do pobrania

 

Numer oferty:
Region: opolskie
Powierzchnia: 1953,37
Cena: przygotowanie do przetargu
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Obiekt komercyjny

Dane sprzedającego

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNAz siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 WarszawaBiuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w WarszawieAl. Jana Pawła II 25, 00-854 WarszawaOGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY