Opis

 

Komornik Sądowy pr/y Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-02-2015r. u godz. 11:00 w budynku Sadu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51. odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości -lokalu mieszkalnego nr 15a położonego na II piętrzę budynku w Brzegu, przy ul. Wolności. Budynek wzniesiony w systemie tradycyjnym przed 1945, jako murowany, wielorodzinny z więżbą dachową, krytym dachówką.

Budynek pełnił wcześniej funkcję koszarową, w ostatnich latach przebudowany na budynek z lokalami mieszkalnymi i wyremontowany. Lokal składa się z trzech pokoi, części dziennej, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z ubikacją. Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni 6,45m2.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego Pu-78.86m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną oraz, ogrzewanie z pieca gazowego dwufunkcyjnego położonej: 49-300 Brzeg, ul. Wolności 20 dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 159 000,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 900,00 zł. Rękojmie należy wpłacać na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 1 O. Centrum w Opolu 15102036680000510200944140 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione wr tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz  przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nic zło/ą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch ul. Staromiejska 13, 49-300 BRZEG 48 / 77 416 50 22 +48/ 77 444 03 38 +48/ 662 047 847  brzeg2@komornik.pl

 

Numer oferty: L/97/N/01/15
Region: opolskie
Cena: 119.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka