Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Brzegu Adam Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu ll-02-2014r. o godz, 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie, położony w Brzegu przy ulicu Władysława Reymonta pod numerem 1. Na działce zabudowanej o powierzchni 0,1208 ha posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny. Budynek wzniesiono w systemie tradycyjnym, jako murowany, dwukondygnacyjny, z więźbą dachową drewnianą, krytą dachówką. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego-133,00 m2, powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego ( wykazywana do deklaracji podatkowej-137,00 m2. Na posesji wzniesiono budynek garażowy-nieujawniony w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków. W budynku w  ostatnich latach przeprowadzane były remonty, utrzymujące stan techniczny budynku w stanie należytym.

Budynek położony jest na krańcu osiedla domków jednorodzinnych, położonej: 49-305 Brzeg, ul. Reymonta  dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 394 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 295 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 400,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 1510203668 0000 5102 0094 4140

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.      

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch, Kancelaria Komornicza w Brzegu 49-300 BRZEG ul.l Maja 5

tel. 77 416 50 22 fax 77 444 01 55 e-mail: brzeg2@komornik.pj adres strony>vww: komornik-brzeg.pl

 

Numer oferty: L/112/N/01/14
Region: śląskie
Cena: 295.800,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka