Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-03-2016 o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z siedzibą przy Kopcińskiego 56, 92-032 Łódź, pokój IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Staszica,  A,działka nr 2767/2, 95-060 Brzeziny,  Obręb 8. 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym z usługami w parterze, działka nr 2767/2, w obrębie 8, położona w Brzezinach, ul. Staszica. Powierzchnia działki 0,0278 ha. 

Suma oszacowania wynosi 802 631,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 601 973,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80 263,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/276929

Numer oferty: L/10/N/02/16
Region: łódzkie
Cena: 601.973,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka