Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesław Gaczyński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 5 marca 2014 r. o godz. 13:00 sala 230 w Sądzie Rejonowym w Bytomiu odbędzie się:  pierwsza licytacja

1. Przedmiotem licytacji jest:

nieruchomość gruntowa wraz z trzema budynkami posadowionymi na działce nr 750/78 w Bytomiu przy ul. Wodnej 2. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą .

Suma oszacowania wynosi: 77 329,00 zł. Cena wywołania wynosi: 57 997,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 7 733,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesława Gaczyńskiego: ING Bank Śląski w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 1 42 1050 1230 1000 0090 9947 0487, lub w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu na zasadzie art. 962 kpc w związku z art. 953 kpc.

Nieruchomość można oglądać w dniu 27.01.2014 r. o godz. 11:00 – po wcześniejszym uzgodnieniu z Komornikiem.

Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bytomiu Sekcja do Spraw Cywilnych Egzekucyjnych pokój 232 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 281 26 12

Numer oferty: L/130/N/01/14
Region: śląskie
Cena: 57.997,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka