Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Maria Krauze na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-07-2015 o godz. 13:30 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja lokalu położonego przy ul. Mikołaja Reja 4 wejście. A, 89-606 Charzykowy, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 256 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 170 670,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 11 1020 1491 0000 4702 0006 2919.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

02.07.2015

11:00 - 11:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chojnicach mieszczącym się pod adresem: Młyńska 30, Chojnice, 89-600 Chojnice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Maria Krauze Kancelaria Komornicza, Młyńska 28, Chojnice, 89-600 Chojnice tel. 523971175 / fax. 523971175.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/225283

 

http://otodom.pl/obwieszczenie-o-drugiej-licytacji-nieruchomosci-id39091804.html

http://pomorskie.domiporta.pl/nieruchomosci/sprzedam-mieszkanie-dwupokojowe-charzykowy-ul-mikolaja-reja-86m2/139964164?clicksource=standard

 

Numer oferty: L/97/N/06/15
Region: pomorskie
Cena: 170.670,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie