Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Marian Macikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-09-2015r.o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach mającego siedzibę przy ul.Młyńskiej 30 w sali nr 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej: CHOJNICE, UL. FILOMATÓW 1. Przedmiotem wyceny jest nieruchomość lokalowa na pierwszym piętrze. Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi 53,60m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Do lokalu przynależy piwnica.

Suma oszacowania wynosi 150.700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113.025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.070,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Chojnice 66 10201491 0000 4302 0006 2901 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach MARIAN MACIKOWSKI Kancelaria Komornicza, UL. STRZELECKA 24, CHOJNICE, 89-600 CHOJNICE tel. 523972466 / fax. 523972466.

 

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/241832

 

Numer oferty: L/112/N/08/15
Region: pomorskie
Cena: 113.025,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie