Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Marian Macikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-09-2015r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach mającego siedzibę przy ul.Młyńskiej 30 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zabudowana położona w Chojnicach przy ul. Świetopełka, działki nr 1907/4 i 1905/1 o powierzchni łącznej 312m2.Działka uzbrojona jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i gazową. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z dobudowanym garażem. Powierzchnia użytkowa 91,11m2. 

Suma oszacowania wynosi 243.100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 182.325,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24.310,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Chojnice 66 10201491 0000 4302 0006 2901 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 14.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach MARIAN MACIKOWSKI Kancelaria Komornicza, UL. STRZELECKA 24, CHOJNICE, 89-600 CHOJNICE tel. 523972466 / fax. 523972466.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/229353

 

 

Numer oferty: L/37/N/07/15
Region: pomorskie
Cena: 182.325,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka