Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Witold Wałków Kancelaria Komornicza z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Narutowicza 3 (lip.) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 27.10.2016r. o godz. 11:00 w sali nr 307 Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ulicy Rostka 2 odbędzie się: DRUGA LICYTACJA prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1733/4 o powierzchni 0,3642 ha wraz z prawem własności budynku biurowego o powierzchni użytkowej 324m2 i powierzchni zabudowy 213,73m2, z prawem własności budynku garażowo-magazynowego o powierzchni użytkowej 28,13m2 i powierzchni zabudowy 63,75m2, prawem własności budynku wiaty stalowej o powierzchni użytkowej 36,10 m2 i powierzchni zabudowy 69,00m2, prawem własności budynku portierni o powierzchni użytkowej 3,97m2 i powierzchni zabudowy 10,14m2 oraz prawem własności budowli: altany, dróg i parkingów brukowanych, oświetlenia i ogrodzenia stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, położonych w Chorzowie przy ul. Azotowej.

Prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności oszacowano na kwotę 1.311.000,00 zl (netto) (jeden milion trzysta jedenaście tysięcy).Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 874.000,00 zł (osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące). Do kwoty uzyskanej w toku licytacji zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 131.100,00 zł (sto trzydzieści jeden tysięcy sto) do dnia poprzedzającego przetarg.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją - po uprzednim uzgodnieniu terminu z Komornikiem.

Akta sprawy wraz z elaboratem szacunkowym do wglądu znajdują się w biurze Komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chorzowie.

Numer oferty: L/43/N/09/16
Region: śląskie
Powierzchnia: 3642
Cena: 874.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny