Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Radosław Jacko na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-10-2015r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie mającego siedzibę przy ul. Józefa Rosika 2 w sali nr 307, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Miła 10. 

Suma oszacowania wynosi 434,000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 289.333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 43.400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. O. w Chorzowie ul. Wolności 4i A 42 10501243 1000 0090 9279 9379 Rękojmie należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu.

Nieruchomość można oglądać w dniu 06.10.2015r. od godz. 12.00 do godz. 12.15 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Radosław Jacko Tadeusza Kościuszki 63 41-500 Chorzów 32 245 00 67.

 

Numer oferty: L/81/N/09/15
Region: śląskie
Cena: 289.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie