Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Witold Walków Kancelaria Komornicza z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Kościuszki 63  (telefon 32 771 29 82) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 18.06.2015r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Chorzowie przy ul. Rostka 2 sala 320 odbędzie się:  druga licytacja lokalu mieszkalnego , składającego się wg księgi wieczystej  z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o pow. użytkowej 52,94m2 i pomieszczenia przynależnego - piwnicy o pow. 8,19m2, czyli łącznej pow. 61,13m2 oraz ułamkowego udziału w wysokości 22/1000 w nieruchomości wspólnej objętej KW, położonego na piątej kondygnacji (poddaszu) budynku mieszkalnego w Chorzowie przy ulicy Ratuszowej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 64.000,00zł (sześćdziesiąt cztery tysiące)    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 42.667,00zł (czterdzieści idwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania  nieruchomości, tj. kwotę 6.400,00zł (sześć tysięcy czterysta)  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy wpłacić na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Witolda Walków  w  Banku  ING BANK ŚLĄSKI SA O/CHORZÓW nr  15 10501243 1000002266618186 lub złożyć w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzony w upoważnienie właściciela księżeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Przystępując do licytacji należy przedłożyć potwierdzenie wpłaty rękojmi. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Akta sprawy wraz z elaboratem szacunkowym do wglądu znajdują się w biurze Komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chorzowie.

Zgodnie z przepisem art. 976§1kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Witold Walków Kancelaria Komornicza, Kościuszki 63, Chorzów, 41-500 Chorzów tel. 327712982 / fax. 324310030.

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/219062

 

 

Numer oferty: L/190/N/05/15
Region: śląskie
Cena: 42.667,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie