Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartosz Ciszak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-03-2015r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy Ozimska 60 a w sali nr 229, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową. Nieruchomość - działka gruntowa o pow. 0,0748 ha zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie zwartej z budynkiem gospodarczym, położona w miejscowości Chrząstowice przy ulicy Zielonej. Działka ogrodzona ogrodzeniem mieszanym (przęsła drewniane oraz siatka)-obsadzona drzewami iglastymi. Budynek mieszkalny - jednorodzinny, parterowy, podpiwniczony, wykonany systemem tradycyjnym w 1990r. Drzwi drewniane, na ścianach tynki i okładziny z boazerii sosnowej i świerkowej. W pokoju kominek. W kuchni okładziny ścian z paneli oraz płytek ceramicznych. Posadzki i okładziny ścian w łazience z płytek ceramicznych. Posadzki mieszane: parkiet, mozaika parkietowa, deski, panele i płytki ceramiczne. Budynek wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, c.o własne na olej opałowy. Budynek gospodarczy - murowany z bloczków betonowych, dobudowany do budynku mieszkalnego w 1991r. Drzwi wejściowe i wewnętrzne drewniane, posadzka betonowa i z płytek ceramicznych. Na ścianach tynki i płytki ceramiczne. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i c.o. zasilane z budynku mieszkalnego.

położonej: 46-053 Chrząstowice, ul.Zielona, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

Suma oszacowania wynosi 303 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 202 400,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 360.00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Opolu 69 10501504 1000 0091 3772 9795

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartosz Ciszak ul. Reymonta 14/73, 45-050 OPOLE tel.: 77 441 77 07 mail: opole.ciszak@komornik.pl

Numer oferty: L/162/N/01/15
Region: opolskie
Cena: 202.400,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka