Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Na podstawie art.953 kpc Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszula Perdjan (tel. /23/672-59-36) Kancelaria Komornicza w Ciechanowie ul.Orylska 3 A ogłasza, że: dnia 3 kwietnia 2014r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ciechanowie ul.Mikołajczyka 6 w sali nr VIII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul.Wojska Polskiego.

Powyższa nieruchomość jest nieruchomością gruntową zabudowaną i rolną niezabudowaną składającą się z działek nr 4061/3 o powierzchni 7155 m.kw., nr 4048 o powierzchni 23569 m.kw i nr 4250 o powierzchni 25198 m.kw. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 55922 m.kw. Działka nr 4061/3 jest zabudowana: 

-  budynkiem gospodarczym przeznaczonym na cele mieszkalne,

-   budynkiem składowym - stodołą.

Budynek gospodarczy z częścią mieszkalną znajduje się na granicy działki. Wybudowany w latach 1954-1955. Jest to obiekt murowany z popękanymi ścianami, z tynkami zewnętrznymi znacznie zużytymi, z dachem jednospadowym. Część mieszkalna budynku pokryta blachą z rynnami i rurami spustowymi. Schody wejściowe betonowe. Okna w części mieszkalnej PCV, drzwi wejściowe nowe. Powierzchnia zabudowy7 części mieszkalnej 90,00 m.kw. Powierzchnia zabudowy części gospodarczej 86,00 m.kw.

Budynek składowy - stodoła posiada ściany murowane z cegły wapienno-piaskowej bez tynków. Ściany w szczycie budynku popękane i rozwarstwione. W ścianach szczytowych i bocznych słupki wzmacniające. Nad drzwiami i wrotami nadproża żelbetowe popękane. Dach w konstrukcji sochowej i  płatwiowo-kleszczowej. Konstrukcja dachu uszkodzona. Dach pokryty płytami azbestowo- cementowymi falistymi. Wrota wjazdowe i drzwi drewniane zniszczone. Powierzchnia użytkowa ' budynku wynosi 340.00 m.kw. Powyższa działka została oszacowana na kwotę 152.804.00 zł.

Działka nr 4048 jest działką niezabudowaną. Jest to teren zalewowy rzeki Łydynia. Grunty dobrych klas bonitacyjnych ale teren mało atrakcyjny. Powyższa działka została oszacowana na kwotę 44.334.00 zł.

Działka na 4250 jest działką niezabudowaną. Są to grunty rolne dobrych klas bonitacyjnych. Działka została oszacowana na kwotę 82.470.00 zł.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w' Ciechanowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość została oszacowana przez biegłych sądowych na łączną kwotę: 279.609,00 zł.

Cena wywołania w II terminie licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 186.406,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 27.960,90 zł najdalej do dnia 29 marca 2014r. na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszuli Perdjan, ul.Orylska 3A w PKO BP SA O/Ciechanów numer 25 10201592 0000 2602 0054 1367 z dopiskiem "wadium"

 

Licytant wpłacający rękojmię zobowiązany jest najdalej do dnia 2 kwietnia 2014r. godz: 15.00 zgłosić swój udział w licytacji osobiście w kancelarii, pisemnie lub faxem (nr 23/672-59-36) poprzez wskazanie swojego imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu, numeru rachunku bankowego, na które należy zwrócić wadium oraz potwierdzenia dokonania wpłaty rękojmi".

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie, Urszula Perdjan, ul Orylska 3A, tel. 023 672 5936.

Numer oferty: L/112/N/01/14
Region: mazowieckie
Cena: 186.406,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka