Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marek Wojtczak Kancelaria Komornicza w Ciechanowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc. że w dniu 05-02-2015 roku o godz. 12.00 w sali nr VIII w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Ciechanowie odbędzie się: druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 849 ni2 (działka nr 4127/11), położonej w Ciechanowie przy ul. Zielnej posiadającej założoną Księgę Wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ciechanowie. Na działce nr 4127/1 I znajduje się budynek mieszkalny i gospodarczy. Budynek mieszkalny to budynek parterowy, nie podpiwniczony z poddaszem użytkowym. Budynek jest w zabudowie wolnostojącej. Powierzchnia użytkowa mieszkalna 116,20 m2. Rok budowy 2008. Budynek gospodarczy to budynek parterowy, nie podpiwniczony z poddaszem użytkowym. Budynek jest w zabudowie bliźniaczej. Powierzchnia użytkowa 28.70 m2, rok budowy 2008. Działka ogrodzona od strony ulicy ogrodzeniem z kształtowników stalowych na słupkach stalowych. W ogrodzenie wmontowana jest brama wjazdowa i furtka. Dojście do budynku wykonane jest z kostki brukowej. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 395.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę: 263.333,33 zł. Stosownie do treści art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. w kwocie 39.500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 04-02-2015 roku w gotówce lub na rachunek bankowy: Bank Pekao SA nr 16 1240 5282 1111 0000 4889 6902  czy też w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po upływie wyznaczonego terminu wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym'{oku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marek Wojtczak Kancelaria Komornicza w Ciechanowie 06-400 Ciechanów, ul. Mickiewicza 1/5 tel/fax: (0-23) 6729883

Numer oferty: L/52/N/01/15
Region: mazowieckie
Cena: 263.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka