Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Łukasz Borowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-01-2014r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 16 w sali 103. odbędzie się pierwsza licytacja następujących nieruchomości:

1)   nieruchomości gruntowej stanowiącej według ewidencji gruntów działkę o nr 640/12 o pow. 924m2 położonej w Ciechocinku przy ul.Kopernika-zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, w stanie surowym zamkniętym o pow. użytkowej 132.25m2-dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim-IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

2)   Suma oszacowania wynosi 315.400,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 236.550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31.540,00 zł.

3)    nieruchomości gruntowej stanowiącej według ewidencji gruntów działkę o nr 640/7 o pow. 700m2 położonej w Ciechocinku przy ul.Kopernika-zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej, parterowym z poddaszem użytkowym, w stanie surowym zamkniętym o pow. użytkowej 113,00m2-dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim-lV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 265.300,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 198.975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26.530,00 zł.

4)    nieruchomości gruntowej stanowiącej według ewidencji gruntów działkę o nr 640/8 o pow. 700m2 położonej w Ciechocinku przy ul.Kopernika-zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej, parterowym z poddaszem użytkowym, w stanie surowym zamkniętym o pow. użytkowej 113,00m2-dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim-IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 265.300,00zl. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 198.975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26.530,00 zł.

5)    nieruchomości gruntowej stanowiącej według ewidencji gruntów działkę o nr 640/9 o pow. 700m2 położonej w- Ciechocinku przy ul.Kopernika-zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej, parterowym z poddaszem użytkowym, w stanie surowym zamkniętym o pow. użytkowej 113,00m2-dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim-lV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 265.300,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 198.975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26.530,00 zł. 

Nieruchomości gruntowej stanowiącej wg ewidencji gruntów działkę położoną w Ciechocinku przy Kopernika, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej z poddaszem użytkowym, w stanie surowym zamknietym użytkowej 113.00m2-dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim - IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 265.300,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 198.975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26.530,00 zł.

Dojazd do w/w nieruchomości od ulicy Kopernika nie jest bezpośredni lecz odbywa się za pośrednictwem służebności gruntowej drogi koniecznej.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO Bank Polski S.A. O/Centrum w Ciechocinku 15102052000000460200209007

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów' razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Łukasz Borowicz Kancelaria Komornicza, Słowackiego 12, Aleksandrów Kujawski, 87-700 Aleksandrów Kujawskitel. 0 - 54 282 25 96 / fax. 0 - 54 282 25 96

Numer oferty: L/113/N/01/14
Region: kujawsko-pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka