Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Łukasz Borowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-01-2014r. o godz. 09:30 w budynku Sadu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 16 w sali nr 103. odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej według ewidencji gruntów działkę o nr 1164/7 o pow. 24Sm2 położonej w Ciechocinku przy ul.Chopina - zabudowanej budynkiem mieszkalnym, trzykondygnacyjnym, w zabudowie bliźniaczej o pow.całkowitej 297.35m2 oraz budynkiem gospodarczym-dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim-IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 348.600.00zl. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 261.450.00 zł. Licytant  przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34.860.00z’i. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić także na konto komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 $1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów Avraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości łub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika. jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwalą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Łukasz Borowicz ul. Słowackiego 12 87-700  Aleksandrów Kujawski tel.: 54 282 25 96  E-mail: aleksandrow@komornik.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/113062

Numer oferty: L/161/N/12/13
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 261.450,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka