Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-01-2015 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą przy Narutowicza 16, 87-700 87-700 Aleksandrów Kujawski, pokój 103, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- nieruchomości położonej przy Kopernika , 87-720 Ciechocinek, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę o nr 640/12 zabudowana budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym o pow. 132,25m2.

Suma oszacowania wynosi 315 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 236 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 540,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy Kopernika , 87-720 Ciechocinek, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

 Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę o nr 640/7 zabudowana budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym o pow. 113,00m2.

Suma oszacowania wynosi 265 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 198 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 530,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy Kopernika , 87-720 Ciechocinek, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę o nr 640/10 zabudowana budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym o pow. 113,00m2.

Suma oszacowania wynosi 265 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 198 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 530,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy Kopernika , 87-720 Ciechocinek, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę o nr 640/8 zabudowana budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym o pow. 113,00m2.

Suma oszacowania wynosi 265 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 198 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 530,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy Kopernika , 87-720 Ciechocinek, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę o nr 640/9 zabudowana budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym o pow. 113,00m2.

Suma oszacowania wynosi 265 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 198 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 530,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. O/Centrum w Ciechocinku 15 1020 5200 0000 4602 0020 9007.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim

Łukasz Borowicz

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 12, Aleksandrów Kujawski, 87-700 Aleksandrów Kujawski

tel. 0 - 54 282 25 96 / fax. 0 - 54 282 25 96

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/113063

Numer oferty: L/39/N/01/15
Region: kujawsko-pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka