Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Krzysztof Dziedzic na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-04-2015 o godz. 10:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, Narutowicza 16/-, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pokój 103, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego położonego przy Reymonta,  87-720 Ciechocinek, dla którego Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1271/17 o powierzchni 794 m2, zabudowana budynkiem hotelowym  o powierzchni użytkowej 641,86 m2. Budynek pełni funkcję hotelu z salą restauracyjną i zapleczem, posiada pełne uzbrojenie techniczne - wodę z sieci, kanalizację do sieci miejskiej, sieć gazową i elektryczną, instalację telefoniczną, sieć centralnego ogrzewania z własnej kotłowni ogrzewanej gazem oraz monitoring i sieć internetu w każdym pokoju. 

Suma oszacowania wynosi 2.766.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.844.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 276 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP .S.A. 27 10205200 0000 4102 0046 3273.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin

Godziny oględzin

15.04.2015

11:00 - 11:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Krzysztof Dziedzic Kancelaria Komornicza, Narutowicza 1, Aleksandrów Kujawski, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. 54 425 19 62 / fax.

Numer oferty: L/99/N/04/15
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 1.844.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny