Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik  Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie  Jacek  Jarek  Kancelaria  Komornicza w Cieszynie ul. Bobrecka 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc,  że  w   dniu  14  lipca  2015r  o   godz. 11:00 w  Sądzie  Rejonowym w  Cieszynie przy ul. Garncarskiej  8 , sala nr 101 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości :

działka nr 12/4 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z użytkowym poddaszem, oraz działki gruntu nr 13/1 i  nr 105 o łącznej pow. 1807 m2,  położone w miejscowości Cieszyn ul. Dzika posiadająca księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie.  

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  606.890,00 zł. Cena wywoławcza  -  2/3  wartości  oszacowania 404.593,33 zł. Rękojmia  60.689,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie komornika  lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.  

Nieruchomość   można   oglądać  codziennie  od  dnia  wywieszenia   niniejszego obwieszczenia zaś  operat  szacunkowy  tej  nieruchomości  znajduje się  do  wglądu  w Kancelarii Komornika. 

Więcej informacji o licytacji na stronie internetowej komornika: www.komornik-cieszyn.pl

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik  Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie  Jacek  Jarek  ul. Bobrecka 1, 43-400 Cieszyn tel. 033 851-21-29 e-mail:cieszyn2@komornik.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/224485

 

 

Numer oferty: L/84/N/06/15
Region: śląskie
Cena: 404.593,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka