Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Krzysztof Biel na podstawie art. 953 kpc  podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-08-2016r. o godz. 08:30w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie mającego siedzibę przy ul. Garncarska 8 w sali nr 101, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej: nieruchomość gruntowa - działka nr 957/31 o pow. gruntu 873m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z wbudowanym w bryłę obiektu garażem. Budynek ten wzniesiony został w połowic lat 80-tych XX wieku. Jest to obiekt wolnostojący, trzykondygnacyjny, cechujący się dość skomplikowaną funkcjonalnością i posiadający zróżnicowane poziomy posadzek. Łączna pow. użytk. budynku określona na podstawie pomiarów z natury wynosi 195,94m2, w tym pow. użytk. pomieszczeń mieszkalnych - 138,39m2, pow. użytk. garażu - 19,66m2, a pow. użytk. pomieszczeń gospodarczych - 37,89m2. położonej: 43-440 Goleszów, ul. Stara Droga, Cisownica. 

Suma     oszacowania     wynosi   261 000,00zl,     zaś   cena   wywołania   jest   równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 174 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić wyłącznie na konto komornika

 

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/308823

Numer oferty: L/33/N/07/16
Region: śląskie
Cena: 174.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka