Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Adrian Kurowiecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-02-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie z siedzibą przy Grunwaldzka 10, 37-100 Łańcut, pokój 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy  37-125 Czarna, dla której Sąd Rejonowy w Łańcucie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 156 854,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 640,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 685,40 zł. Rękojmia winna złożona być najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, zgodnie z art 962 kpc, na konto komornika nr 24 2030 0045 1110 0000 0209 2060 w Bank Gospodarki Żywnościowej SA z okazaniem potwierdzonego przelewu lub w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie

Adrian Kurowiecki

Kancelaria Komornicza, Traugutta 6, Łańcut, 37-100 Łańcut

tel. 17 779-89-84 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/170997

Numer oferty: L/14/N/02/15
Region: podkarpackie
Cena: 117.640,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka