Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-10-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie z siedzibą przy ks.bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna, pokój 128, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Łukowa, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

Opis nieruchomości:

Działka gruntu o kształcie prostokąta będąca przedmiotem użytkowania wieczystego zabudowana jest pięciokondygnacyjnym, wolnostojącym ,częściowo podpiwniczonym budynkiem dawnego hotelu robotniczego- obecnie tzw. obiektem noclegowym niesklasyfikowanym o pow. użytkowej 2057m2. Stan techniczny budynku dobry. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ulicy. W dziale I KW ujawniona jest powierzchnia użytkowa 463 m2, co jest niezgodne ze stanem faktycznym , jest to powierzchnia zabudowy, która według kartoteki budynków wynosi dokładnie 466 m2. Dane dotyczące powierzchni użytkowej wymagają aktualizacji.

Suma oszacowania wynosi 2 031 960,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 523 970,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 203 196,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 15 1020 2528 0000 0802 0105 0780.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Andrzej Rojkowski Kancelaria Komornicza, Zdrojowa 2, Pszczyna, 43-200 Pszczyna tel. 32 210 10 55 / fax. 32 210 10 55.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/248945

Numer oferty: L/80/N/09/15
Region: śląskie
Cena: 1.523.970,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny