Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że: w dniu 13.06.2014 r. o godz. 9:30 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14 w sali nr 128 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako:

kompleks dwóch działek gruntu o nr 89/9 i 89/11 o pow. 1078 m2, zabudowany budynkiem warsztatu naprawczego. Klasa bonitacyjna w/w działek oznaczona jest symbolem B-RIVa (tereny budowlane). Budynek warsztatowy jest obiektem wybudowanym w 1985 r. w technologii murowanej z cegły, parterowym, w cz. podpiwniczonym z możliwością zagospodarowania poddasza. Budynek w podpiwniczeniu składa się z: 3 pomieszczeń magazynowych oraz kotłowni z nieczynnym kotłem; na parterze dwie hale warsztatowe, pomieszczenia gospodarczo-biurowe (szatnia, łazienka, wc) oraz klatka schodowa; na poddaszu możliwość wykonania pomieszczeń mieszkalno-biurowych. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 225 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje; gazową, elektryczną, wodociągową (kanalizacja - zbiornik bezodpływowy umieszczony na działce); ogrzewanie centralne na opał stały. Nieruchomość położona jest w miejscowości: Czechowice-Dziedzice przy ul. Wiewiórcza i posiada założoną księgę wieczystą xv Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 318.700,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 239.025,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (31.870,00 zł) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na urzędowy rachunek bankowy komornika (25102025280000010201050749 PKO BP SA O/TYCHY), bądź też w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta sprawy (wraz z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości do wglądu) znajdują się w biurze komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk Kancelaria Komornicza w Pszczynie ul. Zdrojowa 2 43-200 Pszczyna teł. (32) 210-47-52 fax: (32) 212-85-98 e-mail: pszczynal@komomik.pl www.komornikniemczyk.pl PKO BP SA O/TYCHY 25 1020 2528 0000 0102 0105 0749

 

 

Numer oferty: L/176/N/05/14
Region: śląskie
Cena: 239.025,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny