Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu mgr Andrzej Janusz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20 lutego 2014r o godz. 13:00 w sali nr 112 Sądu Rejonowego w Mielcu odbędzie się:

                                           PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości w postaci :prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 1081/2 o pow.1200 m.kw położonej w Czerminie,  39-300 Mielec posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mielcu.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 47.676,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 35.757,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.kwotę 4.767,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj. 19-02-2014r Rękojmię należy wpłacać w kancelarii komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzileczym w Mielcu nr konta 49918300052001003682560001. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Tel. 17 7731125.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu mgr Andrzej Janusz, kancelaria Komornicza, 39-300 Mielec, ul. Kościuszki 18, tel. (17)773-11-25, fax (17) 773-11-25

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/118078

 

Numer oferty: L/157/N/01/14
Region: podkarpackie
Cena: 35.757,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka