Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16-01-2015 r. o godz. 11:30 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Częstochowa, przy ul. Hallera   posiadająca założoną Księgę Wieczystą  w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 840.500,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 630.375,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie: mBank S.A. w Warszawie Oddział w Częstochowie ul .Jasnogórska 79, 621140 1889 0000 2258 5400 1001 PLN w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 84 050,00 zł , najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (przetarg).

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytację dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik ,ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika do wglądu w dni powszednie od godziny 08:00 do godziny 13:00.

 

Podstawa: obwieszczenie   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie 42-218 Częstochowa ul. Sowińskiego 35 (34) 324-26-56 FAX (34) 360-58-55 czestochowa.zajac@komornik.pl www.komornik-czestochowa.com.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/188618


 

Numer oferty: L/66/N/12/14
Region: śląskie
Cena: 630.375,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka