Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Mariusz Grabowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-02-2014 .r. o godz. 09.40 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul.Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22 , odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Częstochowie przy ul Norwida ll.

Suma oszacowania wynosi 123.350,00 zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92.512,50 zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.335,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto sum depozytowych Sądu Rejonowego w Częstochowie : CITI BANK HANDLOWY O/OPOLE 66 1 030 1508 0000 0008 0348 8002

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.IV) przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Komornik Mariusz Grabowski Kancelaria Komornicza Dąbrowskiego 40,42-200 Częstochowa tel. (0 34) 365-66-80 e-mail: czestochowa4@komomik.pl

Numer oferty: L/96/N/01/14
Region: śląskie
Cena: 92.512,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie