Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie mgr Gabriela Wiśniewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, źe: w dniu 05-02-2014 o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie mającego siedzibę przy ul.Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działki 78/1, 78/4, obręb ewidencyjny 367 o powierzchni 0,1224 ha; zabudowanej parterowym budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi, położonej 42-200 Częstochowa, ul.Południowa, dla którego której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW. 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 220 000,00zł. Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 146 667,00zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 22 000,00zł to jest jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię należy wpłacić na konto depozytu Sądu Rejonowego w Częstochowie Citibank Handlowy O/Opole 66 1030 1508 0000 0008 0348 8002 z zaznaczeniem nr XV Co 6299/13 . 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Gabriela Wiśniewska Kancelaria Komornicza, ul. Okólna 87B, Częstochowa, 42-200 Częstochowa tel. 0343656510 / fax. 0343683014.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/115985

Numer oferty: L/109/N/01/14
Region: śląskie
Cena: 146 667,00 zl
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka