Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09 czerwca 2015 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, udziału 1/2 obręb 91 Dąbie o powierzchni 1047 m2 (0,1047 ha), zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, parterowym z użytkowym poddaszem i z wbudowanym garażem, o pow. użytkowej 181,2 m2, położonej: Szczecin, ul. Jarząbków, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania udziału 1/2, wynosi  324 000,00 zł,  zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 216.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu udziału 1/2 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32.400,00 zł.

Suma oszacowania udziału 1/2,  wynosi 324 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 216.000.00 zł. Licytant przystępujący do przetargu udziału 1/2 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32.400,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby nabywające nieruchomość na rzecz osób prawnych muszą być zaopatrzone w dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz (pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym). Osoby działające za spółki prawa handlowego muszą posiadać aktualny odpis KRS reprezentowanej spółki.

Operat szacunkowy nieruchomość znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. Santockiej 18/14 czynnej w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.IV) przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak Kancelaria Komornicza w Szczecinie 71-113 Szczecin ul.Santocka 18/14 tel. 91/4843600, 4842213, 8295046 fax 91 484 22 28, www.komomik.szczecin.pl

 

Numer oferty: L/112/N/05/15
Region: zachodniopomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka