Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Elżbieta Głąb Kancelaria Komornicza w Dąbrowie Górniczej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc , że w dniu 03.02.2014 r. o godz. 12:40 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej (sala 125) odbędzie się: druga licytacja lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Słowackiego 3 o powierzchni użytkowej 72,90 m2. Przedmiotowy lokal znajduje się na III piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego i składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki i WC. Z lokalem związane jest prawo użytkowania piwnicy. Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 235.700,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 157,133,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania przedmiotowego prawa tj. 23.570,00 zł najpóźniej w dniu licytacji do godz. 10:00 w kancelarii komornika w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sobieskiego 7B bądź na rachunek bankowy komornika: 52 1240 4908 1111 0000 5357 7382 Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane

Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika (tel. 32 262 64 70). W tym samym czasie będzie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 23 Wydział I Cywilny pok. 355 (sygn. I Co 79/11).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej  Elżbieta Głąb Kancelaria Komornicza w Dąbrowie Górniczej ul. Sobieskiego 7B 41-300 Dąbrowa Górnicza @ (032) 262-64-70 O Bank Polska Kasa Opieki S.A. 52 1240 4908 1111 0000 5357 7382

Numer oferty: L/40/N/01/14
Region: śląskie
Cena: 157.133,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie