Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Turczyk Kancelaria Komornicza w Dębicy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 21 styczeń 2015 r. o godz. 12:20 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Dębicy sala nr 22 odbędzie się: druga licytacja dwóch udziałów w wysokości po 1/2 każdy w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem: Dębica, ul. Świętosława 1. Lokal położony jest na drugim piętrze w części środkowej budynku i posiada powierzchnię 47,90 m2 , składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, WC oraz balkonu. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne. Ściany działowe pomiędzy kuchnią, przedpokojem i jednym pokojem od strony północnej zostały wyburzone dzięki temu z tych pomieszczeń powstało jedno większe pomieszczenie pełniące trzy funkcje (przedpokoju oraz pokoju z aneksem kuchennym). Na posadce panele podłogowe, ściany są tapetowane, łazienka i WC wyłożone płytkami ceramicznymi. Sufit w tej części z płyt gipsowo-kartonowych. W pozostałych pokojach na posadce parkiet, ściany tapetowane, sufit malowany emulsyjnie. Lokal wyposażony w centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę z wodociągu miejskiego i odprowadzanie ścieków do miejskiej kanalizacji. 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowano na kwotę 142.033,00 zł. Udział dłużników w wymienionym prawie wynosi:   71.016,50 zł. Cena wywoławcza udziałów w prawie własności w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:  - 47.344,33 zł. (udział 1/2)  - 47.344,33 zł. (udział 1/2).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania licytowanych udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci potwierdzonego przelewu bankowego na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dębicy nr: 73 1020 4405 0000 2902 0009 0761 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II O. w Rzeszowie Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Turczyk Kancelaria Komornicza w Dębicy Kancelaria Komornicza 39-200 DĘBICA, ul. Konarskiego 32 B tel.: 14 681-43-54, fax: 14 681-43-54, www.komornik-debica.pl, email: deblca@komornik.pl  

 

Numer oferty: L/43/N/01/15
Region: podkarpackie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie