Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Andrzej Kijak (tel. 81 865 16 13) na podstawie art. 953 kpc i art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 grudnia 2013r. o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Puławach Wydział Zamiejscowy z/s w Rykach ul. Kościuszki 15 08-500 Ryki w sali nr III odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości opisanej jako: działki gruntu nr 2184/3 i 2184/5 o łącznej powierzchni 0,0331 ha położone w miejscowości Dęblin ul. Lipowa 155, dla których Sąd Rejonowy w Puławach IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Rykach prowadzi księgę wieczystą  zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym murowanym wolnostojącym parterowym dwukondygnacyjnym z wysokim parterem i poddaszem częściowo użytkowym składającym się z kuchni, jadalni, 2 łazienek, WC, 5 pokoi, przedsionka, 5 halli i pomieszczenia na poddaszu o łącznej powierzchni użytkowej 151,58 m2 oraz garażu w bryle budynku. 

Suma oszacowania wynosi 241 331,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 160 887,33 zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania w/w nieruchomości najpóźniej do dnia 13 grudnia 2013r. w gotówce w kancelarii komornika albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 1 Oddział Lublin 18 10203147 0000 8102 0063 4642

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem, operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się w aktach egzekucyjnych złożonych w Sądzie Rejonowym w Puławach VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w Rykach.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/105050

Numer oferty: L/52/N/11/13
Region: lubelskie
Cena: 160 887,33 zl
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom