Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Konstanty Kołacz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 09 kwietnia 2015 r. o godz. 13:00 w IX Wydziale Egzekucyjnym Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136 w Szczecinie odbędzie się:

                                                    DRUGA LICYTACJA

1)    Nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości w miejscowości Dobra ul. Szczęśliwa (nr działki 49/44) posiadającej założoną księgę wieczystą w XI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecinie z siedzibą w Policach. 

Opis nieruchomości: działka nr 49/44 o powierzchni 0,0888 ha;

Nieruchomość   gruntowa   oszacowana   jest   na   kwotę: 63.000,00 zł.   Cena   wywoławcza   w powyższej licytacji   wynosi;   dwie   trzecie   sumy oszacowania tj. kwotę: 42.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię, w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 6.300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wadium można również wpłacić na rachunek kancelarii komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Szczecinie nr:60102047950000990201324094.  Wpłacając wadium oprócz numeru sprawy należy wskazać numer działki.

2)    Nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości w miejscowości Dobra ul. Szczęśliwa  (nr działki 49/53) posiadającej założoną księgę wieczystą w XI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecinie z siedzibą w Policach. 

Opis nieruchomości: działka nr 49/53 o powierzchni 0,0909 ha,

Nieruchomość gruntowa oszacowana jest na kwotę: 65.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwotę: 43.333,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię, w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 6.500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wadium można również wpłacić na rachunek kancelarii komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Szczecinie nr:60102047950000990201324094. Wpłacając wadium oprócz numeru sprawy należy wskazać numer działki.

3)    Nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości w miejscowości Dobra ul. Szczęśliwa  (nr działki 49/62) posiadającej założoną księgę wieczystą w XI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecinie z siedzibą w Policach. 

Opis nieruchomości: działka nr 49/62 o powierzchni 0,0818 ha Nieruchomość gruntowa oszacowana jest na kwotę: 59.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę: 39.333,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię, w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 5.900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wadium można również wpłacić na rachunek kancelarii komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Szczecinie nr :60102047950000990201324094. Wpłacając wadium oprócz numeru sprawy należy wskazać numer działki.

Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami towarzyszącymi. Nieruchomości te leżą w sąsiedztwie podobnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych. Położone są poza terenami zwartej zabudowy mieszkaniowej wsi Dobra, w odległości ok. 1,90 km. Odległości pomiędzy przedmiotowymi działkami (w liniach prostych) wynoszą 20m, 50m i 95m. Dojazd od wsi Dobra stanowi asfaltowa ulica Graniczna, która na wysokości ulicy Kasztanowej przechodzi w nawierzchnię betonową z ażurowych płyt Jomb.

Na dwa tygodnie przed wyznaczeniem terminu licytacji wolno oglądać nieruchomość ti. działka nr 49/44 położona przy ul. Szczęśliwej 44 w miejscowości Dobra, działka nr 49/53 położona przy ul. Szczęśliwej w miejscowości Dobra, działka nr 49/62 położona przy ul. Szczęśliwej  w miejscowości Dobra.

Na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji elaborat szacunkowy tych nieruchomości wraz z aktami znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Konstantego Kołacza ul. Klonowica la. tel. 91 4877362 i w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód IX Wydział Egzekucyjny w Szczecinie pL Żołnierza Polskiego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Konstanty Kołacz Kancelaria Komornicza 71-241 Szczecin, ul. Klonowica la tel.: 091 487 73 62, fax: 091 487 73 62, www.komornik8.szczecin.pl, email: szczecin8@komornik.pl

Numer oferty: L/8/N/03/15
Region: wielkopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka