Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dariusz Potkański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-07-2014 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, pokój 136, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy , 72-003 Dobra, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych Z Siedzibą W Szczecinie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

1) nr 1270/13 o powierzchni 1 123 m2, położonej w Dobrej, gmina Dobra, dla której Sad Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą, należącej do Konrada Sikorskiego. Suma oszacowania działki numer 1270/13 wynosi 78 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 52 000,00 zł, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 800,00 zł; 

2) nr 1270/14 o powierzchni 1 119 m2, położonej w Dobrej, gmina Dobra, dla której Sad Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania działki numer 1270/14 wynosi 77 800,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 51 866,66 zł, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 780,00 zł; 

3) nr 1270/15 o powierzchni 1 231m2, położonej w Dobrej, gmina Dobra, dla której Sad Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą.  Suma oszacowania działki numer 1270/15 wynosi 85 600,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 57 066,66 zł, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 560,00 zł. 

4) nr 1270/28 o powierzchni 1 035m2, położonej w Dobrej, gmina Dobra, dla której Sad Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania działki numer 1270/28 wynosi 61 100,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 733,33 zł, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 110,00 zł. 

5) nr 1270/34 o powierzchni 1 298 m2, położonej w Dobrej, gmina Dobra, dla której Sad Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania działki numer 1270/34 wynosi 90 200,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 60 133,33 zł, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 020,00 zł; 

6) nr 1270/38 o powierzchni 1 232m2, położonej w Dobrej, gmina Dobra, dla której Sad Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą.  Suma oszacowania działki numer 1270/38 wynosi 85 600,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 57 066,66 zł, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 560,00 zł.

7) nr 1270/43 o powierzchni 860 m2, położonej w Dobrej, gmina Dobra, dla której Sad Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania działki numer 1270/43 wynosi 64 200,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 800,00 zł, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 420,00 zł. RĘKOJMIĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ NAJPÓŹNIEJ DO DNIA LICYTACJI.  

Suma oszacowania wynosi 542 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 361 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Nordea Bank Polska SA 04 14401143 0000 0000 0005 3128.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dariusz Potkański Kancelaria Komornicza, Pomorska 66, Szczecin, 70-812 Szczecin tel. 914874330 / fax. 914873983.

 

Numer oferty: L/74/N/07/14
Region: zachodniopomorskie
Cena: 361.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka