Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Adam Olszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29.11.2013 r., o godz. 09:00, w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu Mickiewicza 10/16, w sali nr 418 odbędzie pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 222/1 o powierzchni 0,0231 ha zabudowaną domem mieszkalnym, położonej: 87-123 Dobrzejewice, Dobrzejewice, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie zabudowy zwartej wsi. Teren jest uzbrojony w media infrastruktury technicznej: energii elektrycznej, telefonicznej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Na działce są przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Na działce znajduje się wolnostojący budynek mieszkalny. Powierzchnia zabudowy 110,05 mkw, powierzchnia użytkowa 81,78 mkw, powierzchnia netto 170,53, liczba kondygnacji 1. Program użytkowy: wiatrołap 5,7 mkw, pokój 6,69 mkw, pokój 10,52 mkw, łazienka 2,81 mkw, kuchnia 11,96 mkw, pokój 22,15 mkw, pokój 14,95 mkw, przedpokój 7,0 mkw - razem 81,78 mkw. Piwnica : garaż 9,25 mkw, kotłownia 9,5 mkw, kuchnia 7,99 mkw, łazienka 3,66 mkw, piwnica 9,37 mkw, piwnica 14,26 mkw, piwnica 22,28 mkw, korytarz 12,44 mkw - razem 88,75 mkw.

Suma oszacowania wynosi 217.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 162.750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21.700,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Toruniu BRE Bank SA O. w Toruniu 85 1140 2088 0000 2253 3500 1001.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Adam Olszewski

ul. Żelazna 7, 87-100 Toruń

tel.: 056 6225163

fax.: 056 6521065

mail: torun3@komornik.pl

http: www.torun3.komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/104887

 

Numer oferty: L/28/N/11/13
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 162.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka