Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-07-2013 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z siedzibą przy ul. L.Okulickiego 2, 58-100 Świdnica, pokój 309, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej przy ul. Marsz.Józefa Piłsudskiego , 58-150 Strzegom, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

 Opis nieruchomości:

działka gruntu nr 46, arkusz mapy 32 o pow. 0,0503 ha w użytkowaniu wieczystym zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o kubaturze 750m3, powierzchnia użytkowa budynku wg KW to 123,50m2 a wg pomiarów biegłego 132,31m2 (na parterze pokój o pow.2,80m2, przedpokój o pow. ,26m2, pokój dzienny z aneksem kuchennym o pow.41,12m2, pokój o pow. 18,96m2, łazienka 3.02m2, na poddaszu przedpokój o pow. 5,00m2, pokój o pow.12,90m2, 21,92m2, i 11,46m2 oraz łazienka o pow. 8,87m2, w piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze) Budynek wniesiono na początku 2000r.,pokrycie dachu dachówką ceramiczną, schody wewnętrzne dębowe, stan techniczny konstrukcji i elementów wykończeniowych dobry, funkcja budynku dobra, budynek ocieplony, położenie nieruchomości na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy o nawierzchni z kostki granitowej przy wjeździe od strony Świdnicy, odległość od centrum miasta poniżej 1 km, przy wjeździe na osiedle jest market spożywczy, nieruchomość uzbrojona w sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i telekomunikacyjne, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta teren oznaczony jest jako MN czyli tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - dalsze szczegóły w operacie dostępnym w kancelarii komornika

Suma oszacowania wynosi 479 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 319 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA O.Świdnica 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy

Aleksander Suszycki

Kancelaria Komornicza, ul. Wałbrzyska 14 A, 58-100 Świdnica

tel. 74 8520886 / fax. 74 8536148

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/72003

 

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
Cena: 319.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom