Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż  w dniu 11.06.2013r. o godzinie 10:00  w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w strefie zabudowy mieszkalnej niskiej miasta. Powierzchnia działki 747,00 m2. Nieruchomość posiada uzbrojenie w energie elektryczną 3 fazową, wodę z sieci miejskiej, gaz sieciowy, kanalizację miejską. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny drewniano-murowany o powierzchni zabudowy 93,00 m2 budynek garażowy o powierzchni zabudowy 46,00 m2, wiata na opał o powierzchni zabudowy 25.75 m2. Nieruchomość położona jest w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Klonowa.  Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.

Suma oszacowania wynosi 489.670,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 2/3 sumy oszacowania tj. 326.446,67PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika elaborat szacunkowy tej nieruchomości

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic Adres kancelarii komornika: ul. Kazikowskiego 25, 05-300 Mińsk Mazowiecki; tel.: 25 7592854; fax.: 25 7592854 mail minsk.mazowiecki1@komornik.pl

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 326.446,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom