Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-06-2013 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę pod adresem: Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonego przy Śląska , 93-237 Łódź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Powierzchnia użytkowania budynku wraz z garażem to 389,2 m2 (w tym mieszkalna 223,50m2, pomocnicza 165,70m2). Nieruchomość posiada dostęp do instalacji: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacja lokalna - bezodpływowy zbiornik, gazowa, ogrzewanie centralne - lokalne gazowe. Na parterze zlokalizowano funkcje dzienne - strefa wejściowa z holem, klatką schodową, salon, jadalnia, kuchnia, spiżarnia, pralnia, WC, pokój - gabinet, korytarz, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze oraz garaż. Na piętrze funkcje sypialne: cztery pokoje, hall, klatka schodowa, pomieszczenie rekreacyjne, łazienka, WC, garderoba oraz schowek. Suma oszacowania wynosi 1 292 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 861 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 129 290,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Łodzi 89105014611000002274884713. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Kamil Pietrasik

Kancelaria Komornicza, Dąbrowskiego 17, Łódź, 93-177 Łódź

tel. 42 6321657 / fax. 42 2569282

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/71257

 

Numer oferty:
Region: łódzkie
Cena: 861.933,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom