Opis

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym  w Grodzisku Wlkp. zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  21.05.2013 roku o godz.11.15  w  Sądzie  Rejonowym  w Grodzisku Wlkp.   w sali nr 22  odbędzie się:

D R U G A      L I C Y T A C J A

nieruchomości   położonej w miejscowości Wielka Wieś, przy ul. Storczykowej  gmina Buk, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. 

Opis nieruchomości:

Działka nr 892 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej. Działka wyposażona w energię elektryczną, wodę, gaz i kanalizację sanitarną. Częściowo ogrodzona, niezabudowana część stanowi ogród. Budynek z zabudowie bliźniaczej, murowany, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, dach wielospadowy kryty dachówką ceramiczną. Na parterze budynku znajduje się holl, kuchnia, łazienka i kotłownia, na poddaszu - trzy pokoje i łazienka. Pow. użytkowa 160,50 m2.

 

Cena oszacowania

nieruchomości

Cena wywoławcza

w powyższej licytacji

Rękojmia

(10% ceny oszacowania)

434.630,00 zł

289.753,33 zł

43.463,00 zł

                   Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w dniu licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto Komornika : PKO BP S. A. O/ Nowy Tomyśl  93 10204144 0000 6802 0006 9849  do dnia 20.05.2013 r. z adnotacją km 1033/12.

Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

                   Przedmiotową nieruchomość  można oglądać dwa tygodnie przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00 zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach urzędowania.

                   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

                   Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp.

Krzysztof Łysiak

Kancelaria Komornicza w Grodzisku Wlkp.

ul.   Więzienna 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.

0 61 4446-971

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/66410

Numer oferty:
Region: wielkopolskie
Cena: 289.753,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom