Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek zawiadamia na  podstawie art. 953 k.p.c., że w dniu 11.09.2013 o godz. 14.00 w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach sala nr 6 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości opisanej w księdze wieczystej jako lokal mieszkalny wraz z udziałem w 9/100 we własności części wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu, położonej w miejscowości Tarnowskie Góry przy ul. Armii Krajowej. Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny (apartament o wysokim standardzie) o pow. 115,29 m2 składający się z 5 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju i komórki wraz z udziałem w 9/100 we własności części wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu. Nieruchomość oszacowana jest na sumę: 369.000,00 zł. 

Cena wywołania licytacji wynosi: 246.000,00 zł ( dwie trzecie sumy oszacowania ). Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości - t. j. kwotę: 36.900,00 zł - w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać na 14 dni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym przedmiocie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek  -  Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach 42-600 Tarnowskie Góry ul. Krakowska 16/1, tel. 32 2858622 32 7690825; konto: ING Bank Śląski SA 63105013861000002225250857www.komornik-tg.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/83369

Numer oferty:
Region: śląskie
Cena: 246.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie