Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Monika Sawicka-Kostiuczuk, Kancelaria komornicza w Choszcznie (tel./fax: 95 717 40 50, 691 743 322) ogłasza, że w dniu 8 lipca 2013 r. o godzinie 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu mającego siedzibę w Choszcznie przy ul. Wolności 14, w sali nr 3, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Drawnie przy ul. Chomętowskiej 6. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Myśliborzu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą.Lokal mieszkalny o powierzchni 47 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Z prawem do lokalu mieszkalnego związany jest udział 250/1000 w częściach wspólnych budynków oraz taki sam udział w wieczystym użytkowaniu działki gruntu nr 337/17 opisanych w księdze wieczystej.

Suma oszacowania wynosi 73 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48 666,67 zł. Licytant  przystępujący   do   przetargu   zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy  oszacowania, tj. 7 300,00 zł, w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA II o. w Szczecinie 69 1240 3927 1111 0010 4770 4762. 

Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W treści pełnomocnictwa musi wyraźnie zostać określona czynność, do której stanowi umocowanie (tzn. udział w konkretnym przetargu). Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego zawierający wypis z rejestru gruntów oraz mapę do wglądu w kancelarii komornika w godzinach urzędowania, a na dwa tygodnie przed terminem licytacji do wglądu w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Choszcznie. 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu  Monika Sawicka-Kostiuczuk

UL. BOHATERÓW WARZAWY 11, 73-200 CHOSZCZNO; TEL.: 95 7174050, 691 743322; EMAIL: KANCELARIA@KOMORNIKWMYŚLIBORZU.PL; EMAIL2: CHOSZCZNO.SAWICKA-KOSTIUCZUK@KOMORN

 

 

Numer oferty:
Region: zachodniopomorskie
Cena: 48.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie