Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

                                                                                                               

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 24.06.2013r. o godzinie 12:30  w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa ul. Ogrodowa 51A w Sali nr 210 odbędzie się druga licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  przy ul. Pięciolinii 10 w Warszawie o powierzchni 63,00 m2 składającego się z 3 pokoi, widnej kuchni, łazienki, wc, przedpokoju. Dla nieruchomości XIII Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa  prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 412.500,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 2/3 sumy oszacowania tj. 275.000,00PLN. Jest to najniższa cena, za która można nabyć nieruchomość.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 41.250,00PLN w kasie kancelarii Komornika lub na konto Komornika w ING Bank Śląski SA O/Warszawa 78105010251000002302983743 (do dnia 12.03.2013r tytułem „wadium KM 1968/11”).

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość, oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa  ul. Ogrodowa 51 A w Warszawie I Wydziału Cywilnego akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa Dariusz Dybcio, Tel.  22 6461526 

Adres kancelarii komornika: ul. Puławska 12/1, 02-515 Warszawa

 

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 275.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie