Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

                                                                                                               

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 19-09-2013r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej przy ul. Sosnkowskiego 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki, dla której Rejonowego prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 259 080,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 172.720,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w kwocie 10% ceny oszacowania najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic Kancelaria Komornicza, ul. Kazikowskiego 25 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. 257592854 / fax. 257592854  

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 172.720,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie