Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Andrzej Leśniewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2013 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego,  położonego przy Wojska Polskiego, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, dla którego Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Maz. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 46,70m2 z przynależną piwnicą o pow. 7,5m2 oraz udziałem  w prawie własności działki gruntu i części wspólnych budynku.

Suma oszacowania wynosi 199 593,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 133 062,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 959,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto Komornika: PKO BP S.A. I O. Centrum w Warszawie 28 10201013 0000060200076216.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 19, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Andrzej Leśniewski Kancelaria Komornicza, Przejazd 5, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Maz. tel. 22 775 89 70 / fax. 22 775 89 70

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/74454

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 133.062,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie