Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2013 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim z siedzibą przy Mickiewicza 2, 64-200 Wolsztyn, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego  położonego przy ul. Żeromskiego , 64-200 Wolsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp XIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wolsztynie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 73 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48 670,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: Mickiewicza 2, Wolsztyn, 64-200 Wolsztyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Beata Cichy Kancelaria Komornicza, Przemysłowa 2, Wolsztyn, 64-200 Wolsztyn tel. 68 347 42 24 / fax. 68 347 42 24.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/81534

 

Numer oferty:
Region: wielkopolskie
Cena: 48.670,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie